Alt for hjemmefiksere til proffe.
600276

Bilshampo Zip

1 l
Art. nr: 600276

79,90
63,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

En effektiv, drøy og skånsom shampo med voks som rengjør og gir lakken en pen glans. Vasker ikke bort bilvoksen.

Produktdata

Artikkelnummer 600276
Volum 1 l
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilbehør