Alt for hjemmefiksere til proffe.
629348

Insektfjerner 500 ml


59,90
47,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

  • Syrefritt
  • Produsert i Sverige

Et syrefritt middel som effektivt fjerner insekter fra fronten og frontruten på bilen. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 629348
Garanti 1 år
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.