Alt for hjemmefiksere til proffe.
629215

Rengjøringskluter Anti-Mist 20-pk

Art. nr: 629215

49,90
39,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Praktiske våtservietter som motvirker dugg på innsiden av frontruten og dessuten har en rengjørende effekt. Etterlater ikke rester. Kompakt pakning som passer perfekt i bilens koppholder.

Produktdata

Artikkelnummer 629215
Garanti 1 år
Brannfarlig væske og damp.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ved brann: Slukk med: .... Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.