Alt for hjemmefiksere til proffe.
600516

Motorrens Complete System Cleaner 400 ml

Art. nr: 600516

249,-
199,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Til rengjøring av hele drivstoffsystemet. Rengjør innsprøytningsdyser, forgassere, innsugningsventiler, sylindere og stempeltopper.

Produktdata

Artikkelnummer 600516
Volum 400 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …