• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter

Vilkår bedriftskunde

Følgende vilkår gjelder for søknad om og benyttelse av fakturering ved innkjøp på Jula Norge AS.

Hvem som kan bli bedriftskunde
Alle bedrifter, organisasjoner, foreninger og offentlige forvaltninger (kommuner, statlige myndigheter osv.) kan søke om å få bli bedriftskunde hos Jula. Det som kreves, er et organisasjonsnummer, og for foreninger og stiftelser kreves årsberetning og et dokument (registreringsbevis, protokoll) der signatur for bedriften fremgår. Den som søker om faktura eller handler på faktura i en bedrifts eller organisasjons navn, skal være autorisert til dette i bedriften eller organisasjonen som personen representerer. Vanlig kredittvurdering utføres.

Innkjop
Kundenummer skal brukes ved innkjøp i Julas varehus. Eventuelle returer krediteres kunden. Kunden skal ved innkjøp i varehus undertegne følgeseddelen samt vise legitimasjon. Innkjøp via kundenummer kan kun gjøres i Norge.

Betalning
Utførte innkjøp faktureres til bedriften 30 dager netto, og betalingen skal være Jula i hende senest på forfallsdatoen. Hvis betalingen ikke har kommet inn til rett tid, debiteres en kravavgift som for tiden ligger på kr 60. Dessuten debiteres rente på forfalt beløp med 2 % per måned. Hele kreditten kan også sies opp for umiddelbar betaling. Eventuelle inkassotiltak debiteres etter gjeldende lovverk.

Overdragelse og pantsettelse av fordring
Jula forbeholder seg retten til å overdra Sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen. Jula har rett til å overdra eller pantsette fordringen.

Eiendomsrettsforbehold
Eiendomsretten til solgte varer forbeholdes Jula til kunden har betalt fullt for varene. Kunden eier således ikke retten til i sin tur å overdra eller videreselge solgte varer før full betaling er utført. Jula forbeholder seg retten til å ta tilbake varene hvis kunden ikke overholder vilkårene.

Behandling av kundeopplysninger
Jula er ansvarlig for behandlingen av de kundeopplysningene som oppgis til Jula. Kundeopplysningene brukes til administrasjon av kjøp og fakturering, samt til markedsføringsformål. Ved å akseptere vilkårene samtykker kunden i denne behandlingen av kundeopplysninger.

Oppsigelse og endret kredittgrense
Gjensidig oppsigelsestid er 30 dager. Avtalen kan også sies opp av Jula dersom det kommer frem opplysninger som kan innebære at kunden ved fornyet kredittprøving ikke ville fått innvilget kreditt/fakturagrense. Jula har også rett til å endre innvilget kjøpsgrense.