Alt for hjemmefiksere til proffe.
629200

Avfettingsmidler Extreme Nano-Tech

5 l
Art. nr: 629200

299,-
239,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Svært sterk kaldavfetting som effektivt løser opp salt, tjære, asfalt, olje og annen vanskelig smuss. Den tyktflytende blandingen gjør at middelet henger igjen og bearbeider overflaten uten å renne av eller fordampe.

Produktdata

Artikkelnummer 629200
Garanti 1 år
Volum 5 l
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.