Alt for hjemmefiksere til proffe.
510545

Bilshampo Zip

500 ml
Art. nr: 510545

59,90
47,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

En effektiv, drøy og skånsom shampo med voks som rengjør og gir lakken en pen glans. Vasker ikke bort bilvoksen.

Produktdata

Artikkelnummer 510545
Volum 500 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilbehør