Alt for hjemmefiksere til proffe.
600276

Bilshampo Zip

1 l
Art. nr: 600276

79,90
63,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

En effektiv, drøy og skånsom shampo med voks som rengjør og gir lakken en pen glans. Vasker ikke bort bilvoksen.

Produktdata

Artikkelnummer 600276
Volum 1 l
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Tilbehør