Alt for hjemmefiksere til proffe.
629358

Skinnpleiemiddel

300 ml
Art. nr: 629358

  • Myker opp og beskytter skinn og kunstskinn
  • Produsert i Sverige

59,90
47,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Beskytter, rengjør og myker opp behandlet skinn og kunstskinn. Kan like gjerne brukes på bilseter som på ridesadler og skinnmøbler. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 629358
Garanti 1 år
Volum 300 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege Innhold/beholder leveres til …