Alt for hjemmefiksere til proffe.
629215

Rengjøringskluter Anti-Mist 20-pk

Art. nr: 629215

49,90
39,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Praktiske våtservietter som motvirker dugg på innsiden av frontruten og dessuten har en rengjørende effekt. Etterlater ikke rester. Kompakt pakning som passer perfekt i bilens koppholder.

Produktdata

Artikkelnummer 629215
Garanti 1 år
Brannfarlig væske og damp.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ved brann: Slukk med: .... Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.