Alt for hjemmefiksere til proffe.
600525

Rengjøring av partikkelfilteret Diesel P-filter Cleaner

200 ml
Art. nr: 600525

149,-
119,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Bidrar til å fjerne sotavleiringer som fester seg i partikkelfilteret på dieselbiler. Dette er ekstra viktig å gjøre på biler som utsettes for mange start/stopp, og ikke kommer opp i tilstrekkelig langvarig høy arbeidstemperatur (250 °C i 30 min) til at soten brennes ut av seg selv. En flaske holder til ca. 50-60  l diesel.

Produktdata

Artikkelnummer 600525
Garanti 1 år
Volum 200 ml
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.