Alt for hjemmefiksere til proffe.
629237

Pakningsklister The Right Stuff

158 ml
Art. nr: 629237

349,-
279,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

Erstatter tradisjonelle pakninger – umiddelbart! Permatex The Right Stuff er en enkomponents, patentbeskyttet, høyteknologisk og elastisk pakningsmasse/pakningssilikon som herder (og dermed tetter) på bare et minutt i romtemperatur. Tetningsmiddelet er sensorsikkert og utviklet spesielt for å brukes som en "Formed-in-Place"-pakning i for eksempel mekaniske detaljer, men det kan like gjerne erstatte tradisjonelle pakninger. Det gir en absolutt tett pakning rett etter påføring, slik at detaljen kan tas i bruk omgående. The Right Stuff er også utformet for å feste svært godt på oljete overflater sammenlignet med andre pakningsmidler, og det bevarer også en svært god oljebestandighet over tid. I tillegg til olje er limet også resistent mot kjølevæsker (glykol) og alkohol, og det tåler temperaturer fra -59 °C til 232 °C (midlertidig opptil 260 °C). Det er imidlertid ikke anbefalt at du bruker middelet på detaljer som kommer i direkte kontakt med bensin og diesel. Tidens tann og vær og vind biter heller ikke nevneverdig på middelet; det beholder elastisiteten over tid uten å bli hardt, krympe eller sprekke.

Produktdata

Artikkelnummer 629237
Garanti 1 år
Volum 158 ml
Vekt 212 g
Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Mistenkes for å kunne forårsake kreft. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Innhent særskilt instruks før bruk. Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. Vask … grundig etter bruk. Unngå utslipp til miljøet.