• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
007984

Multispray WD-40

600 ml
Art. nr: 007984

 • Fleksirør
 • Stopper knirking, rengjør m.m.
 • Smører mekanismer som kiler seg

Ord. pris
199,-
159,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 331,67
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Rustløser med fleksirør!

WD-40 fjerner ulyder, rengjør og beskytter, starter fuktige motorer, løser opp rust og smører maskineri som har kilt seg. Denne effektive og svært populære multisprayen kan nå påføres nøyaktig ved hjelp av fleksirøret!

Artikkelnummer 007984
Garanti 12 måneder
Volum 600 ml
Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 007984
  Garanti 12 måneder
  Volum 600 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.
 • Produktinfo

  Rustløser med fleksirør!

  WD-40 fjerner ulyder, rengjør og beskytter, starter fuktige motorer, løser opp rust og smører maskineri som har kilt seg. Denne effektive og svært populære multisprayen kan nå påføres nøyaktig ved hjelp av fleksirøret!