Alt for hjemmefiksere til proffe.
001972

Universalmøring Super Adhesive Grease

100 ml
Art. nr: 001972

  • For lagre med lav hastighet
  • Litiumbasert EP-smøring
  • Svært høy hefteevne

69,90
55,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Halvsyntetisk smøring med utmerket langtidsvirkende holdbarhet! CRC Super Adhesive Grease er en halvsyntetisk litiumbasert EP-smøring som egner seg for hjullagre, rullelagre, glidekontakter, bevegelige koblinger og andre applikasjoner som beveger seg langsomt. Fordi hefteevnen (spesielt på metaller) er noe utover det vanlige, anbefales denne smøringen til skitne overflater som utsettes for mye vannsprut og høy fuktighet. Den svært gode langtidsvirkende beskyttelsen gjør også smøringen egnet for bruk på vanskelig tilgjengelig overflater som du sjelden smører. Ellers har Super Adhesive Grease utmerkede trykkabsorberende egenskaper samt høy vannbestandighet mot både fersk- og saltvann (den skylles ikke bort). Den beskytter mot rust samt korrosjon og reduserer lydgang samt friksjon, noe som i lengden innebærer slitasje. Temperaturbestandigheten er svært høy – smøringen tåler en kontinuerlig vanntemperatur på 90 °C samt en omgivelsestemperatur på -30 - 140 °C. I korte perioder tåler middelet en omgivelsestemperatur på opptil 150 °C. Smøringen er kompatibel med alle typer metaller og de vanligst forekommende tetningsmaterialene.

Produktdata

Artikkelnummer 001972
Garanti 1 år
Volum 100 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.