Alt for hjemmefiksere til proffe.
629067

Bilvoks

250 ml
Art. nr: 629067

  • Flytende voks
  • Beriket med poleringsmiddel
  • Passer til alle lakktyper

129,-
103,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Høyglanspolering for matt lakk! Sonax bilpolish er en bilvoks som brukes til å rengjøre, polere og voksbeskytte lett nedmattet lakk i ett og samme arbeidsmoment. Bilpoleringsmiddelet inneholder poleringsmiddel og passer godt til alle typer lakk, spesielt metallic-lakk. Middelet kan gjerne påføres med en poleringsmaskin. For å få ekstra godt resultat og langtidsvirkende beskyttelse kan behandlingen kompletteres med f.eks. flytende hardvoks. Sonax bilpolish er produsert i Tyskland.

Produktdata

Artikkelnummer 629067
Volum 250 ml
Brannfarlig væske og damp. Forårsaker skader på det sentrale nervesystemet ved lengre eller gjentatt eksponering. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Søk legehjelp ved ubehag. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.