Alt for hjemmefiksere til proffe.
629345

Rubbing

300 ml
Art. nr: 629345

  • Produsert i Sverige

59,90
47,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon


Fjerner effektivt riper og ulike lakkskader. Rubbingen er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 629345
Garanti 1 år
Volum 300 ml
Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.