Alt for hjemmefiksere til proffe.
624118

Smådelsvask

3 l
Art. nr: 624118

149,-
119,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Startas smådelsvask er et luktfritt avfettingsmiddel som brukes til rengjøring av motor- og maskindeler i verkstedsvasker og smådelsvasker, for eksempel smådelsvasken 619-625. Hvis man lar delene drypptørke etter vask, dannes det en tynn, rustbeskyttende hinne. Rengjøringsmiddelet emulgerer med vann og kan dermed også skylles bort.

Produktdata

Artikkelnummer 624118
Garanti 1 år
Volum 3 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …