• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530094

Alge-/muggrens

4 l
Art. nr: 530094

 • Til fasadevask før maling
 • Desinfiserende og rengjørende
 • Fjerner alger, muggangrep

Ord. pris
149,-
119,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 37,25
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert antimuggmiddel! Hard Heads mugg- og algevask er et desinfiserende, konsentrert rengjøringsmiddel som raskt fjerner alger og muggangrep fra tre, metall, stein, betong og mur utendørs. Muggvasken løser opp alger og mugg på ca. ti minutter. Den kan med fordel brukes som fasadevask før maling. Middelet brukes normalt i uttynnet form, men ved svartsoppangrep bør det brukes i konsentrert form.

Artikkelnummer 530094
Garanti 12 måneder
Volum 4 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
Advarsel
Irriterer huden.
Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
Skadelige langtidseffekter for vannlevende organismer.
Kan være korrosivt for metaller.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Unngå utslipp i miljøet.
Bruk vernehansker/vernebriller/ansiktsmaske. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Ved varig øyeirritasjon: Oppsøk lege.
Innholdet/beholderen leveres til innsamling for farlig avfall.

Inneholder: Alanin,N,N-bis (karboksymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16) dimetylbenzylammoniumklorid, ikke-ioniske tensider><5%>
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530094
  Garanti 12 måneder
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
  Advarsel
  Irriterer huden.
  Forårsaker alvorlig øyeirritasjon.
  Skadelige langtidseffekter for vannlevende organismer.
  Kan være korrosivt for metaller.
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp. Unngå utslipp i miljøet.
  Bruk vernehansker/vernebriller/ansiktsmaske. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle. Ved varig øyeirritasjon: Oppsøk lege.
  Innholdet/beholderen leveres til innsamling for farlig avfall.

  Inneholder: Alanin,N,N-bis (karboksymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16) dimetylbenzylammoniumklorid, ikke-ioniske tensider><5%>
 • Produktinfo
  Konsentrert antimuggmiddel! Hard Heads mugg- og algevask er et desinfiserende, konsentrert rengjøringsmiddel som raskt fjerner alger og muggangrep fra tre, metall, stein, betong og mur utendørs. Muggvasken løser opp alger og mugg på ca. ti minutter. Den kan med fordel brukes som fasadevask før maling. Middelet brukes normalt i uttynnet form, men ved svartsoppangrep bør det brukes i konsentrert form.