• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530095

Betong-/steinvask

1 l
Art. nr: 530095

 • Konsentrat
 • Desinfiserende

69 90
55,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 69,90
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert rengjøringsmiddel til stein og betong! Hard Heads steinvask er et desinfiserende, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av stein, betong og mur utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Stein-/betongvasken brukes normalt i uttynnet form, men ved svartsoppangrep bør den brukes i konsentrert form.

Artikkelnummer 530095
Garanti 12 måneder
Volum 1 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
Advarsel!
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Kan være etsende for metaller.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

Inneholder: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, ikke ioniske overflateaktive stoffer>< 5%
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530095
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
  Advarsel!
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
  Kan være etsende for metaller.
  Oppbevares utilgjengelig for barn.
  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/vernebriller/ansiktsskjerm.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter.
  Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  Innhold/beholder leveres til et sted for skadelig eller spesielt avfall.

  Inneholder: Alanin,N,N-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt <=15%. alkyl (c12-16)dimetylbenzylammoniumklorid, ikke ioniske overflateaktive stoffer>< 5%
 • Produktinfo
  Konsentrert rengjøringsmiddel til stein og betong! Hard Heads steinvask er et desinfiserende, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av stein, betong og mur utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Stein-/betongvasken brukes normalt i uttynnet form, men ved svartsoppangrep bør den brukes i konsentrert form.