• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530096

Takvask

4 l
Art. nr: 530096

 • Konsentrat

Ord. pris
199,-
159,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 49,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert rengjøringsmiddel tilpasset takvask! Hard Heads takvask er et konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av takstein i betong og mur og behandlede platetak utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, algevekst, lav og andre typer belegg.

Bruksanvisning:

1. For å unngå sprut i øyne, ansikt, på hud eller omgivelser bør middelet påføres når det er vindstille.

2. Påfør middelet på flaten som skal vaskes.

3. La virke i 24 timer.

4. La vær og vind fjerne belegg og smuss. Hvis du vil ha umiddelbar effekt, kan du børste rent og spyle av den behandlede overflaten. Vær ekstra nøye med å spyle bort rester av middelet fra planter.

Dosering: Bland 1 del takvask med 5 deler vann.


Artikkelnummer 530096
Garanti 12 måneder
Maling per strøk 5-7 m²
Volum 4 l
Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
Fare
Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.
Svært giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter.
Kan være korrosivt for metaller.
Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp.
Unngå utslipp i miljøet. Bruk vernehansker/vernetøy/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.
VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.
VED HUDKONTAKT (også hår): Ta umiddelbart av alle våte klær. Skyll huden med vann/dusj.
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle.
Kontakt straks GIFTINFORMASJONEN eller lege.

Inneholder: Nonioniske tensider <=5 %, alanin,n,n-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt><=15 %. benzyl-alkyl-dimetylklorid 5–15 %>
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530096
  Garanti 12 måneder
  Maling per strøk 5-7 m²
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Meget giftig for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Kan være etsende for metaller.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll/dusj huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
  Fare
  Forårsaker alvorlige etseskader på hud og øyne.
  Svært giftig for vannlevende organismer med langtidseffekter.
  Kan være korrosivt for metaller.
  Oppbevares utilgjengelig for barn. Ha forpakningen eller etiketten tilgjengelig hvis du må oppsøke legehjelp.
  Unngå utslipp i miljøet. Bruk vernehansker/vernetøy/vernebriller/ansiktsbeskyttelse.
  VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE fremkall brekninger.
  VED HUDKONTAKT (også hår): Ta umiddelbart av alle våte klær. Skyll huden med vann/dusj.
  VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Ta ut eventuelle kontaktlinser hvis det er enkelt å gjøre. Fortsett å skylle.
  Kontakt straks GIFTINFORMASJONEN eller lege.

  Inneholder: Nonioniske tensider <=5 %, alanin,n,n-bis (karboxymetyl)- trinatriumsalt><=15 %. benzyl-alkyl-dimetylklorid 5–15 %>
 • Produktinfo

  Konsentrert rengjøringsmiddel tilpasset takvask! Hard Heads takvask er et konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av takstein i betong og mur og behandlede platetak utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, algevekst, lav og andre typer belegg.

  Bruksanvisning:

  1. For å unngå sprut i øyne, ansikt, på hud eller omgivelser bør middelet påføres når det er vindstille.

  2. Påfør middelet på flaten som skal vaskes.

  3. La virke i 24 timer.

  4. La vær og vind fjerne belegg og smuss. Hvis du vil ha umiddelbar effekt, kan du børste rent og spyle av den behandlede overflaten. Vær ekstra nøye med å spyle bort rester av middelet fra planter.

  Dosering: Bland 1 del takvask med 5 deler vann.