• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 30 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
530093

Terrassevask

4 l
Art. nr: 530093

 • Konsentrat
 • Holder til 20–40 m²

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 24,98
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert terrassevask! Hard Heads ristvaskemiddel er et svært effektivt, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av trerister utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Middelet kan med fordel brukes som konsentrat og holder til totalt ca. 20–40 m² avhengig av underlagets tilstand.

Artikkelnummer 530093
Garanti 12 måneder
Maling per strøk 5-10 m²/l
Volum 4 l
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Varning
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Inneholder: kaliumhydroksid
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 530093
  Garanti 12 måneder
  Maling per strøk 5-10 m²/l
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
  Varning
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
  VED KONTAKT MED ØYNENE:
  Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

  Inneholder: kaliumhydroksid
 • Produktinfo
  Konsentrert terrassevask! Hard Heads ristvaskemiddel er et svært effektivt, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av trerister utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Middelet kan med fordel brukes som konsentrat og holder til totalt ca. 20–40 m² avhengig av underlagets tilstand.