• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
Julens smarteste kjøp Til våre utvalgte favoritter
530093

Terrassevask

4 l
Art. nr: 530093

  • Konsentrat
  • Holder til 20–40 m²

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Konsentrert terrassevask! Hard Heads ristvaskemiddel er et svært effektivt, konsentrert rengjøringsmiddel som er spesielt velegnet til rengjøring av trerister utendørs. Middelet løser effektivt opp smuss, misfarging, algevekst og andre typer belegg på ca. ti minutter. Middelet kan med fordel brukes som konsentrat og holder til totalt ca. 20–40 m² avhengig av underlagets tilstand.

Produktdata

Artikkelnummer 530093
Garanti 12 måneder
Maling per strøk 5-10 m²/l
Volum 4 l
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
Varning
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
VED KONTAKT MED ØYNENE:
Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Inneholder: kaliumhydroksid