• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
500456

Betongmaling

4 kg
Art. nr: 500456

 • Vannbasert tokomponents
 • Til betongvegger, betonggulv
 • Fuktgjennomtrengelig

Ord. pris
1299,-
1039,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 324,75
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Vannbasert, 2-komponents epoksymaling som egner seg til f.eks. betongvegger og betonggulv. Ved krav til fuktgjennomtrengelighet anbefales ikke mer enn to strøk. Forbruk: 8 m²/kg.

Artikkelnummer 500456
Garanti 12 måneder
Farge Lysegrå
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 500456
  Garanti 12 måneder
  Farge Lysegrå
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege
 • Produktinfo
  Vannbasert, 2-komponents epoksymaling som egner seg til f.eks. betongvegger og betonggulv. Ved krav til fuktgjennomtrengelighet anbefales ikke mer enn to strøk. Forbruk: 8 m²/kg.