• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
502192

Forankringsmasse 2K-Fix

300 ml
Art. nr: 502192

  • Herdetid: 60 min ved 15 °C

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Hard Head 2K-Fix er en forankringsmasse som brukes ved montering av skruestenger, armeringsjern, bolter og lignende i murstein, betong og lettbetong. Tuben er en klassisk 300 ml-modell som du med fordel kan bruke i en patronsprøyte. Avhengig av materiale og hullstørrelse kan 2K-Fix maksimalt belastes med 100-240 kg. Herdetid: 60 min ved 15 °C.

Produktdata

Artikkelnummer 502192
Garanti 1 år
Volum 300 ml
Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.