• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
502049

Reparasjons- og flismasse SX420

1 kg
Art. nr: 502049

Ord. pris
79,90
63,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per kg 79,90

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Plastforsterket, sementbasert reparasjonsmasse. Vannfast og frostsikker. Velegnet til utfylling av ujevnheter og reparasjon av hull og skader i for eksempel tegl, betong, puss, gips og malte flater. Kan brukes både innen- og utendørs. Kan påføres i centimetertykke lag uten å krympe. Hindrer bevegelse i beslag, skruer og spiker. Fungerer ypperlig til montering av alle typer naturstein samt keramiske vegg- og gulvplater også til gulv med gulvvarme. Utmerket hefteevne mot puss, betong, tegl og gips.

Produktdata

Artikkelnummer 502049
Garanti 12 måneder
Farge Lysegrå
Vekt 1 kg
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade. Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann