• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
008054

Spraylim

250 ml
Art. nr: 008054

 • Permanente limfuger
 • Uten klorholdige løsemidler

69 90
55,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 279,60
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 008054
  Garanti 12 måneder
  Tørketid 30 s.
  Volum 250 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
 • Produktinfo

  Spraylim for de fleste materialer.

  Dette praktiske spraylimet fra CRC er tilpasset for alt fra montering av tepper til hverdagsbruk på tre, plast og papir. Limet er uten klorholdige løsemidler, gir umiddelbart feste og permanente limfuger. Tiden for vedheft er kortere enn 30 sekunder.