• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
504026

Universalepoksy Universal

Art. nr: 504026

Ord. pris
79,90
63,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Limer, reparerer, fyller og tetter metall, tre, keramikk, glass, betong og de fleste plasttyper. Tåler vann, varme, løsemidler, olje. Kan slipes, bores i og males over.

Produktdata

Artikkelnummer 504026
Garanti 12 måneder
Vekt 48 g
Irriterer huden. Kan utløse en allergisk hudreaksjon. Gir alvorlig øyeirritasjon. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Innhold/beholder leveres til …