• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
001524

Spraymaling

400 ml
Art. nr: 001524

 • Vannbasert

Produktet har gått ut av sortimentet
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 001524
  Garanti 12 måneder
  Volum 400 ml
  Farge Mosegrønn
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde. Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo
  Vannbasert spraymaling fra Hard Head.