• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
500903

Grunning

3 l
Art. nr: 500903

 • Alkydoljemaling til grunning
 • Svært gode penetrerende egenskaper
 • God beskyttelse mot fuktighetsopptak

Produktet har gått ut av sortimentet

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 500903
  Garanti 12 måneder
  Bindemiddel Alkydolje
  Tørrinnhold ≈42 Vol%
  Tetthet ≈1,25 kg/l
  VOC <130 g/l (Kat A/e: 130 g/l (2010))
  Volum 3 l
  Støvtørr 4-6 h (23 °C/50 %)
  Maling per strøk 4-8 m²/l
  Anbefalt temperatur ved påføring 7-25 °C
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område.

  Inneholder 1,2-benzisotiazol-3(2H)-on 3-iod-2-propynyl butylkarbamat. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Produktinfo
  Matt hvit utegrunning som gir svært god festing! Hard Heads matte, hvite utegrunning er en vannbasert alkydoljemaling som anbefales til bruk på ubehandlet og malt tre utendørs før maling. Den er spesialtilpasset for bruk som underliggende grunning i systemmaling og gir svært god festing for påfølgende maling. Den er matt hvit i farge og har veldig gode penetrerende egenskaper samt beskyttelse mot fuktighetsopptak. Dette innebærer at underlagets holdbarhet forlenges, og at risikoen for sprekkdannelse minimeres. Grunningen har også den store fordelen at det ytre malingslaget dekker bedre. Siden denne grunningen er vannbasert, inneholder den ingen sterke løsemidler og er derfor mer skånsom både mot deg og miljøet. Den er støvtørr 4–6 timer etter påføring og kan males over 24 timer etter påføring (avhengig av temperatur og underlag).