• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
013614

Metallmaling

250 ml
Art. nr: 013614

 • Til bruk inne og ute
 • Påføres direkte på rust og maling
 • Effektiv rustbeskyttelse

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 399,60
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 013614
  Garanti 12 måneder
  Anbefalt temperatur ved påføring 10-25°C
  Tørketid 2 h
  Støvtørr 20 h
  Farge Brun
  Volum 250 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Brannfarlig væske og damp. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet.

  Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Inneholder 2-butanonoxim. Kan gi en allergisk reaksjon.
  Brannfarlig væske og damp. Kan gjøre at man blir døsig eller omtåket. Skadelige langtidseffekter for vannlevende organismer. Gjentatt kontakt kan gi tørr hud eller hudsprekker. Oppbevares utilgjengelig for barn. Må ikke utsettes for varme, varme overflater, gnister, åpen ild eller andre antenningskilder. Røyking forbudt. Unngå å puste inn støv/røyk/gass/dunst/damp/spray. Brukes kun utendørs eller i godt ventilerte rom. Unngå utslipp i miljøet. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og kontroller at pustingen blir lettere. Inneholder metyletylketon-oksim, vinylneodekanoat, koboltsalt. Kan gi en allergisk reaksjon. Inneholder: Hydrokarboner C9-C11 n-alkaner, sykliske, aromatiske isoalkaner, <2 % aromatiske hydrokarboner.>
 • Produktinfo

  Metallmaling med høy dekkevne.

  Med Hard Heads metallmaling kan du enkelt og raskt fornye postkasser, porter, stakitt, rekkverk og mye annet! Den er tilpasset både innen- og utendørs bruk og gir en blank, emaljelignende overflate.

  Påføres direkte på rust og maling

  Malingen har langvarig rustbeskyttelse, høy dekkevne og kan påføres direkte på rust og maling.

  Kan påføres med de fleste malerverktøy

  Lakkmalingen kan med fordel påføres med de fleste typer maleverktøy, for eksempel pensel, rull og malingsprøyte.