• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
004465

Metallprimer

1 liter
Art. nr: 004465

  • Med aktiv rustbeskyttelse
  • Påføres med pensel eller rulle
  • Vannbasert

Ord. pris
99,90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Vannbasert metallprimer med aktiv rustbeskyttelse basert på sink.

Hard Heads primer er beregnet på jern- og stålunderlag samt lettmetall og galvanisert metall. Kan males over med de fleste malingtyper som danner et lufttett lag. Påføres med pensel eller rulle.

Produktdata

Artikkelnummer 004465
Garanti 1 år
Maling per strøk 8 m²/l
Anbefalt temperatur ved påføring +5 - +30°C
Tørketid 3 h
Volum 1 l
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann Ved hudirritasjon eller utslett: Søk legehjelp. Innhold/beholder leveres til …

Inneholder "(3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]". Kan gi en allergisk reaksjon.