• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
019706

Hurtigklor

1 kg
Art. nr: 019706

 • Granulatform
 • Fjerner sopp og bakterier
 • Enkel å bruke

129 . -
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per kg 129.-
 • Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • Betal enkelt med Vipps
Lagerstatus Online
Ikke på lager
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 019706
  Garanti 24 måneder
  Vekt 1 kg
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake irritasjon av luftveiene. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

  Ved kontakt med syrer utvikles giftig gass.
  Ingredienser: Natriumsalt av diklorisocyanursyre-dihydrat EC: 220-767-7 Biocidproduktet inneholder den aktive substansen 980,00 g / kg triklosodiumdihydrat. Avfallshåndtering: Etter bruk, tømming og rengjøring kan emballasjen avfallshåndteres på den kommunale gjenvinningssentralen. Du kan også levere inn emballasjen til et avfallshåndteringsselskap som spesialiserer seg på slikt.

  Serienummer, best før-dato: angis på emballasjen.

  Du kan bade når det har gått 12 timer etter desinfeksjon, f.eks. desinfisere om kvelden og bade om morgenen.

  Skal kun oppbevares i godt forseglet originalemballasje på et tørt, svalt og godt ventilert sted.
  Oppbevares på avstand fra mat og dyrefôr. Oppbevares på avstand fra åpen flamme, varme flater og antennelseskilder.

  Informasjon om hver enkelt miljøfare: Ikke la store mengder av produktet komme i kontakt med grunnvann, avløpssystem, avløp eller bakken.
 • Produktinfo

  Hurtigklor til basseng!

  For et herlig og innbydende basseng med Kayobas hurtigvirkende klor i granulatform. Kloret desinfiserer bassengvannet raskt og effektivt, og gjør vannet klarere. Perfekt når du er ivrig etter å ta deg et bad!

  Desinfiserer skittent vann

  Kloret fjerner sopp og bakterier som kan finnes i vannet, og gjør vannet klarere og badeopplevelsen hyggeligere.

  Anbefalt dosering

  Er vannet mer grumsete enn klart, anbefales det at du bruker 180 gram per 10 000 liter vann. Når vannet er mer klart anbefales 100 gram per 10 000 liter vann for vedlikehold.