Alt for hjemmefiksere til proffe.
550148

Båtvaskemiddel

1 l
Art. nr: 550148

299,-
239,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Effektivt vaskemiddel som også løsner gjenstridig smuss på innsiden av båten. La virke i maks. 2 minutter og unngå følsomme flater.

Produktdata

Artikkelnummer 550148
Garanti 1 år
Volum 1 l
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeskade.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Les etiketten før bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Innhold/beholder leveres til …