Alt for hjemmefiksere til proffe.
550300

Shampoo

1 l
Art. nr: 550300

  • Mildt og effektivt
  • Gjør ikke overflaten matt
  • Produsert i Sverige

29,90
23,92 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Skånsomt båtvaskemiddel som er produsert i Sverige! Kayoba Marine Accessories båtshampoo er et mildt og effektivt rengjøringsmiddel tilpasset alle harde overflater på båten. Middelet rengjør uten at overflaten blir matt, og det påvirker ikke en eventuell voksbeskyttelse. Det fungerer like fint å blande med både fersk- og saltvann. Middelet er produsert i Sverige.

Produktdata

Artikkelnummer 550300
Garanti 1 år
Volum 1 l
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag.