Alt for hjemmefiksere til proffe.
550260

Vannrensingstabletter BioTab 50-pk

Art. nr: 550260

179,-
143,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

100 % biologisk nedbrytbare rensetabletter for vann, som er laget for rensing og desinfisering av vanntanker i båter og campingvogner, og andre tanker der det lagres ferskvann, f.eks varmtvannsberedere. Tablettene forhindrer, og fjerner dårlig lukt i tillegg til at de renser og desinfiserer tanken. En tablett er nok til 4 l vann. Innhold: Natriumperkarbonat.

Produktdata

Artikkelnummer 550260
Garanti 1 år
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.