Alt for hjemmefiksere til proffe.
951157

pH-regulering pH Plus

Art. nr: 951157

 • Øker vannets pH-verdi

69,90
55,92 Exkl. mva

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

 • Komplett startsett for bassengvedlikehold
 • Inneholder hurtigklor, algemiddel, testpinner og pH-justering
299,-
 • Måler vannets pH-verdi og aktivt oksygennivå
 • Resultat på noen sekunder
99,90
 • Tilpasset frittstående bassenger
 • Desinfiserer og flokker bassengvannet i inntil 2 måneder
 • Inneholder klor, flokningsmiddel og pH-stabilisator
199,-
199,- 99,- Spar 100,-
 • Fire alt-i-ett-tabletter med kort- og langtidseffekt
 • Inneholder hurtigklor, ukesklor, algemiddel, flokningsmiddel og pH-stabilisator
169,-
 • Måler vannets pH-verdi samt innholdet av salt, fritt klor og brom
 • Holder i opptil 2 år
99,90
 • Gjør bassengvannet klart
 • Samler urenheter i større enheter som fanges opp av sandfilteret
 • I bassenger uten filter samles enhetene på bunnen – enklere å samle opp
129,-

Bidrar til å justere pH-verdien! Swim & Fun pH Plus er et pH-reguleringsmiddel som øker bassengvannets pH-verdi. Middelet kan med fordel brukes når bassengvannets pH-verdi er for lav.

Produktdata

Artikkelnummer 951157
Garanti 1 år
Vekt 1 kg
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.