• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
624026

Alkylatbensin

5 l
Art. nr: 624026

 • Til hagemaskiner
 • 2 % helsyntetisk totaktsolje
 • Kan oppbevares over lengre tid

Ord. pris
179,-
143,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 35,80
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Alkylatbensin med 2 % helsyntetisk 2-taktsolje!

Startas 2-taktsbensin er tilpasset luftkjølte motorsager, ryddesager, trimmere og andre hagemaskiner.

Mindre mengder bly, svovel og benzen

Bensinen er stort sett uten bly, svovel, benzen og aromater.

Kan oppbevares over lengre tid

Bensinen kan oppbevares over lengre tid hvis den lagres svalt og i jevn temperatur.

Artikkelnummer 624026
Garanti 12 måneder
Volum 5 l
Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 624026
  Garanti 12 måneder
  Volum 5 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Ekstremt brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Irriterer huden. Kan forårsake døsighet eller svimmelhet. Kan forårsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo

  Alkylatbensin med 2 % helsyntetisk 2-taktsolje!

  Startas 2-taktsbensin er tilpasset luftkjølte motorsager, ryddesager, trimmere og andre hagemaskiner.

  Mindre mengder bly, svovel og benzen

  Bensinen er stort sett uten bly, svovel, benzen og aromater.

  Kan oppbevares over lengre tid

  Bensinen kan oppbevares over lengre tid hvis den lagres svalt og i jevn temperatur.