• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 30 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter
719024

Isfritt

4 kg
Art. nr: 719024

Ord. pris
129,-
103,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Hurtigvirkende, drøy og miljøvennlig granulat som effektivt nøytraliserer ishålke og motvirker ny isdannelse. Skånsomt mot sko, gulv og gress. Virkningsfullt ned til -50 °C. Isfritt inneholder kalsiumklorid (> 93 %) og kalsiumhydroksid (< 0,9 %). leveres med strøsil. ph-verdi: 9,5.>

Produktdata

Artikkelnummer 719024
Garanti 12 måneder
Vekt 4 kg
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. Vask … grundig etter bruk. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.