Alt for hjemmefiksere til proffe.
763080

Tennvæske T-Gul

1 l
Art. nr: 763080

  • Avaromatisert
  • Passer også som brensel til stormkjøkken og parafinovn
  • Ekstra ren n-parafin som minimerer lukt, os og sot

29,90
23,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Effektiv og avaromatisert tennvæske som egner seg til tenning av ovner og griller, og kan også brukes som brensel til stormkjøkken og ovner. Blandingen inneholder ekstra ren n-parafin som reduserer lukt, os og sot.

Produktdata

Artikkelnummer 763080
Garanti 1 år
Volum 1 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden. Oppbevares utilgjengelig for barn. VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Innhold/beholder leveres til …

Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.