• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
007469

Refillmatter til myggbeskyttelse OBR1800 10-pk

Art. nr: 007469

 • Gir 40 timers beskyttelse
 • Luktfrie

Ord. pris
249,-
199,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon

Ti myggbeskyttelsesmatter som passer til Ryobis myggbeskyttelse OBR1800 (004-637). Hver matte gir minst 4 timers beskyttelse.

Artikkelnummer 007469
Garanti 12 måneder
Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Samle opp spill. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Skyll munnen.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 007469
  Garanti 12 måneder
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Farlig ved innånding. Meget giftig for liv i vann. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Samle opp spill. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter. Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Vask hendene grundig etter bruk. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område. Unngå utslipp til miljøet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege ved ubehag. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende har en stilling som letter åndedrettet. Skyll munnen.
 • Produktinfo

  Ti myggbeskyttelsesmatter som passer til Ryobis myggbeskyttelse OBR1800 (004-637). Hver matte gir minst 4 timers beskyttelse.