Alt for hjemmefiksere til proffe.
506001

Lampeolje

Art. nr: 506001

49,90
39,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Fargeløs og svakt stearinduftende ren parafin. Brukes som brennstoff for lykter og oljelamper med veker.

Produktdata

Artikkelnummer 506001
Garanti 1 år
Volum 1 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …