Alt for hjemmefiksere til proffe.
520005

Lampeparafin

1 l
Art. nr: 520005

49,90
39,92 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Brensel til f.eks. ovner og parafinbrennere.

Produktdata

Artikkelnummer 520005
Garanti 1 år
Volum 1 l
Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.

VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller en lege IKKE framkall brekning. Oppbevares innelåst. Innhold/beholder leveres til …