Garantier

Jula Norge AS gir som regel ett år garanti på samtlige varer kjøpt av forbruker (med noen unntak, se nedenfor).

Relevant kjøpsbevis, kvittering, følgeseddel osv. må følge med reklamasjonen for at garantien skal kunne benyttes. Garantien påvirker ikke dine lovfestede rettigheter. I garantiperioden (som gjelder fra opprinnelig kjøpsdato) forbeholder Jula Norge AS seg retten til å reparere eller bytte ut varen. Garantien dekker feil som forårsakes av material- eller produksjonsfeil. Slitasje, feil bruk, forbruksmateriale (lyspærer, høveljern, bor osv.) dekkes ikke av garantien. Eventuell undersøkelseskostnad fra verksted ved ikke godkjent reklamasjon/garanti betales av kunden. Denne avgiften blir ikke aktuell hvis forbrukeren velger å ikke ta varen tilbake. Hvis forbrukeren velger å reparere og betale reparasjonen, inngår undersøkelseskostnaden i dette.

Produkter med lengre garantitid
Meec tools Red-serien, Black 8.5 Decker, Hard Head m.fl. har ofte en lengre garanti enn to år. I disse tilfellene fremgår det av produktets emballasje.

Produkter med kortere garantitid
Oppladbare batterier: 6 md. (bil- og fritidsbatterier, f.eks. bly-/syrebatteri, ett års garanti).

Garantien omfatter heller ikke
Kostnader i forbindelse med reparasjon ved annet verksted (om ikke annet er avtalt på forhånd med Julas servicepersonell).

Du har 0 produkt å sammenligne