• Fri frakt til varehus
  • Åpent kjøp i 60 dager
  • 15.000 nøye utvalgte produkter

Helhetsperspektivet

Jordglob

Et bærekraftig selskap er en selvsagt ambisjon og noe som Jula arbeider hardt med for å sikre sosial, økonomisk og miljømessig utvikling i alle ledd. Kontinuitet og stadige forbedringer har høy prioritet i organisasjonen og i leverandørkjeden. Bærekraft ses på som en integrert del av virksomheten.

Råvarefremstilling

Jula strever mot en større bevissthet rundt valget av råvarer i produktene. Perspektivet på bærekraft får en stadig større betydning i hvilke råvarer som brukes.

Vi vil for eksempel heller selge en LED-pære enn en lavenergipære, for dermed å bidra til at kunden ikke bruker for eksempel kvikksølv, uten at det går på bekostning av funksjon eller pris.

Å oppnå en stadig større bærekraft ved ressursutnyttelse er et stadig igangværende arbeid.

Produksjon 

Sosialt ansvar og etikk
For å nå et langsiktig bærekraftig samfunn, er det i Julas interesse å opprettholde gode arbeidsforhold. Dermed er det Julas moralske ansvar at våre leverandører og underleverandører også etterlever dette. 

Julas 13 000 produkter produseres hos leverandører i Asia, Europa og Sverige. Det er et stadig pågående arbeid, og en stor utfordring å sikre at sosiale og miljømessige betingelser følges hos alle leverandører og hos deres underleverandører. De mest vanlige problemene som forekommer finnes innenfor området helse, miljø og sikkerhet, arbeidstider og lønn.

Arbeidet med bæredyktighet i vår leverandørkjede er basert på Julas adferdskodeks. Hensikten med kodeksen er å fastsette og følge allmenne prinsipper og erklæringer om menneskerettigheter, arbeidsrettigheter og miljø, samt å stille våre egne krav til leverandørene. 

Les mer om Julas adferdskode her

Kontroll av leverandører
Vi kontrollerer og måler at leverandørene etterlever atferdskodeksen gjennom revisjoner. Disse foretas med Julas interne personale eller eksterne revisorer.
Men å måle utgjør bare grunnlaget. Bevisstheten, tilliten og stadig utvikling er grunnleggende for en fortsatt tilvekst sammen med leverandørene. Jula har begynt arbeidet med opplæring sammen med leverandører og agenter for å vise fordelene med sosiale og miljømessige forbedringer, og å se gevinsten med gode arbeidsforhold.

Kvalitet
Vi tror at fornøyde leverandører med fornøyde medarbeidere til slutt gir god kvalitet. Leverandøren gir Jula bevis på at alle lovmessige krav og at alle kravene fra Jula oppfylles.
Dessuten gjennomfører Jula selv et stort antall tester på importerte produkter. Tester gjennomføres også av uavhengige testinstitusjoner. Alt i den hensikten å opprettholde kvalitet.
Målet vårt er å velge riktig materiale og produkt fra starten av, og stadig erstatte med bedre alternativer.

Transporter 

Alle transportene til Jula fra Kina går med så kalt "Slow shipping". Slow shipping innebærer enkelt forklart at fartøyet går saktere, noe som gir lavere drivstofforbruk.

En stor oppfyllingsgrad i containere og på paller er god forretning både miljømessig og økonomisk.

Siden september 2013 har varene blitt transportert fra havnen i Göteborg til Skara sentrallager med tog.

Distribusjonen fra sentrallager til varehus skjer i dag med lastebil. Ved kjøp av transporttjenester stiller Jula spesifikke miljøkrav.

Lager
Energien til Julas sentrallager og hovedkontor i Skara kommer hovedsakelig fra vindkraft. Jula eier vindkraftaksjer som tilsvarer ca. 80 % av elektrisitetsforbruket.

Oppvarming av Julas sentrallager og hovedkontor skjer via fjernvarme. 58 borehull med en total boredybde på over åtte kilometer.

Hele lageret og hovedkontoret til Jula er utstyrt med automatikk (bevegelsessensorer og ulike energisparende løsninger) som bidrar til å minimalisere ressursforbruket.

Varehus 

For å oppnå stadige forbedringer måler Jula ressursforbruket i form av energi og avfall i alle butikker.

For å få et bedre overblikk og større mulighet til økt gjenvinning og redusert energiforbruk, planlegger Jula å sentralisere både energimåling og gjenvinning av avfall.

Et område Jula er aktiv i, er håndtering av kjemiske produkter og kjemikaler i produkter, både når det gjelder sortiment og arbeidsmiljø.

Jula reduserer også CO2-utslipp gjennom salg av miljøplastsekker.

Kunde / Bruk

I Julas sortiment er det et stort antall produkter som på forskjellig måte sparer energi for kunden.

Jula har for eksempel et stort utvalg av LED-produkter. Solcellepaneler, poseløse støvsugere og varmevekslere er andre eksempler på energibesparende produkter. 

Resthåndtering

Hos Jula tar vi ansvar som importør av elektroniske og elektriske produkter til det svenske markedet gjennom samarbeidet vårt med El-Kretsen.

Størstedelen av avfallet i varehusene er kartong, plast, tre og metall. For å få en bedre oversikt og større mulighet til økt gjenvinning, planlegger vi å sentralisere avfallsgjenvinning i alle butikker.

I Sverige er det et Utsalg i Julas varehus i Skara. I den hensikten å øke ressurseffektiviteten legges produkter som er defekte til salg i utsalgsbutikken til en redusert pris. Her selges også modeller som utgår. Nærheten til sentrallageret gjør håndteringen effektiv.

Kunnskapen om utilstrekkelige produkter går hele tiden tilbake i organisasjonen, slik at vi stadig kan forvalte ressurser på en bedre måte.