Alt for hjemmefiksere til proffe.
629354

Rengjøringsmiddel High Pressure Wash

4 l
Art. nr: 629354

169,-
135,20 Exkl. mva

Leveringstid 3 til 7 virkedager

Se viktig informasjon


Spesielt utviklet for å brukes sammen med høytrykksspyler. Brukes til bilen, båten, campingvognen, i hjemmet osv. Svært godt egnet som vintervask og motorvask, men passer også godt til håndvask. Alkalisk. Produsert i Sverige. Blandes 1:20 (5 %). Ved kraftig tilskitnet flate blandes produktet 1:10 (10 %).

Produktdata

Artikkelnummer 629354
Garanti 1 år
Volum 4 l
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.