Alt for hjemmefiksere til proffe.
600281

Bilshampo Zip

1 l
Art. nr: 600281

59,90
47,92 Exkl. mva

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Lignende produkter

  • Glansforhøyende
  • Løser ikke opp voks
  • Biologisk nedbrytbart
99,90
  • Ikke-skummende
  • Påføres direkte på svampen
  • Produsert i Sverige
79,90

Effektiv, drøy og skånsom voksshampo som holder til hele 60 vask! Shampoen rengjør og gir lakken glans uten å vaske bort den gamle voksen.

Produktdata

Artikkelnummer 600281
Garanti 1 år
Volum 1 l
Gir alvorlig øyeirritasjon.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Vask … grundig etter bruk. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.