Gå direkte til innholdetGå direkte til søkGå direkte til søk
  • Åpent kjøp i 60 dager
  • Alltid fri frakt til varehus
  • Fri frakt til hentested fra 999,-
Jula

Generelle kjøpsvilkår

Generelt

Disse generelle vilkårene ("Vilkårene") gjelder når du eller den næringsdrivende som du representerer ("Kunden") gjør en bestilling fra oss via www.jula.no (”Nettsiden”). Avtale inngås mellom Kunden (dvs. deg eller den næringsdrivende som du representerer) og Jula Norge AS, org. nr. 890 036 732 (”Jula”). Vilkårene gjelder både for forbrukere og næringsdrivende. Merk at i visse tilfeller er vilkårene ulike, avhengig av om du gjør bestilling som forbruker eller som representant for en næringsdrivende.

Du som handler som privatperson, må være over 18, ikke stå under vergemål og ellers ha myndighet til å inngå avtale.

Du som handler som representant for en næringsdrivende, skal ha, og garanterer herved at du har, fullmakt til å inngå avtale og gjennomføre kjøp på vegne av den næringsdrivende du representerer, dvs., for Kundens regning.

 

Avtaler og bestillinger

Bestillinger kan gjøres via Nettsiden og i den forbindelse aksepterer du Vilkårene. Bestillinger som gjøres via fax, e-post eller telefon kan dessverre ikke behandles. 

Ved bestilling sender Jula så snart som mulig en ordrebekreftelse til Kunden som bekrefter bestillingen og at bindende avtale mellom deg og Jula herved er inngått. Jula har i enkelte tilfeller rett til å avvise eller endre bestillingen (eksempelvis dersom Kunden har oppgitt feilaktige personopplysninger).

 

Produktinformasjon m.m.

Jula reserverer seg mot utsolgte produkter, samt eventuelle bilde- og skrivefeil på Nettsiden, i annonser eller annet markedsføringsmateriale, eksempelvis feil i produktbeskrivelser eller teknisk spesifikasjon samt feilaktige priser eller feilaktig informasjon om hvorvidt et produkt finnes på lager. Jula har rett til å korrigere slike eventuelle feil, endre eller oppdatere informasjonen på Nettsiden samt gjøre løpende produktendringer og forbedringer. Merk at Jula aldri restnoterer produkter som er midlertidig utsolgt. Produkter som midlertidig utsolgt må bestilles på nytt ved en senere anledning.

Bilde av produkter på Nettsiden, i annonser og annet markedsføringsmateriale skal utelukkende anses som illustrasjoner. 

Informasjonen på Nettsiden er beskyttet gjennom blant annet opphavsrettslige og markedsrettslige lover. Dette innebærer at varemerke, firmanavn, produktnavn, bilder og grafikk, design, layout samt informasjon om produkter, tjenester og annet innhold ikke må kopieres eller benyttes uten skriftlig forhåndssamtykke fra Jula.

 

Priser

Ved bestilling gjelder de priser som på tidspunktet for bestillingen angis på Nettsiden, om ikke annet uttrykkelig avtales eller omstendighetene åpenbart foranlediger annet. Julas priser er angitt i norske kroner (NOK) og inkluderer gjeldende moms. Eventuelle betalings- og fraktavgifter angis separat. Prisene angis både innen bestilling og i ordrebekreftelsen.

Jula er ikke bundet av priser som Kunden åpenbart må ha innsett eller burde innsett var feilaktige. Om feilaktig pris er angitt for et produkt som du har bestilt, vil vi underrette deg og avvente din godkjenning av korrigert pris før handelen gjennomføres. Jula reserverer seg mot eventuelle skrivefeil og prisendringer som følge av endringer i moms, vareutvalg, innkjøpspriser eller lovbestemte avgifter. 

 

Kampanjer og tilbud

Jula kan fra tid til annen tilby kampanjer og tilbud for ulike produkter. For produkter som inngår i slike kampanjer gjelder den fordelaktige prisen eller de fordelaktige vilkårene for det tidsrommet som er angitt på Nettsiden eller så langt lageret rekker. Kampanjer og tilbud kan ikke kombineres med andre rabatter med mindre det er uttrykkelig angitt. Jula forbeholder seg retten til når som helst å trekke tilbake slike kampanjer. Ved avsluttede eller tilbaketrukne kampanjer gjelder disse Vilkårene uten endringer. 

 

Betaling

Kunden kan betale sitt kjøp gjennom kortbetaling med de vanlig forekommende kortalternativ samt de øvrige betalingsmåter som angis på Nettsiden. Jula forbeholder seg retten til ikke alltid å tilby alle betalingsmåter. Eventuelle begrensninger i valg av betalingsmåte angis på Nettsiden. 

 

Levering og transport

Jula leverer kun produkter til de land som angis på Nettsiden, se [www.jula.no]. Fraktkostnader tilkommer ved bestilling om ikke annet fremgår uttrykkelig. Mer informasjon om leveringsmåte finnes på Nettsiden. Merk at begrensinger i leveringsmåte kan forekomme. 

Leveringstiden kan variere avhengig av hvilken leveringsmåte du har valgt. Den forventede leveringstiden fremgår på Nettsiden, under bestillingsprosessen, samt av ordrebekreftelsen. Merk at avvik fra angitt leveringsdato kan forekomme. Dersom leveransen blir forsinket vil Kunden bli informert.

 

Leveranse som ikke utløses

Kunden plikter å løse ut, hente eller motta sin leveranse i henhold til de anvisninger som fra tid til annen gis av Jula eller fraktselskapet. Avhengig av Kundens valg av leveringsmåte, vil Kunden motta veiledning som viser hvor og når leveransen skal hentes eller mottas. For leveranser som ikke utløses eller hentes har Jula rett til å kreve en avgift på 150 kroner for Julas merkostnader, slik som returfrakt.

 

Angrerett 

Ved fjernsalg har du som forbruker alltid 14 dagers angrerett i henhold til gjeldende forbrukerkjøpslovgivning. 

Angrerett innebærer at du som Kunde har rett til å angre kjøpet ditt ved å gi oss melding om dette innen 14 dager fra da du, eller en av deg angitt person, mottok det bestilte produktet (angrefristen).

Dersom du vil angre kjøpet skal du, innen angrefristen har løpt ut, sende en klar og utvetydig melding til Jula. I meldingen skal du oppgi navn, adresse og annen relevant informasjon, f.eks. ordrenummer, ordredato, e-postadresse og, ved kjøp av flere produkter, hvilke produkter angreretten gjøres gjeldende for. For en smidig håndtering, anbefaler vi deg å benytte returskjemaet på Nettsiden for å motta et returnummer. Ved bruk av returnummer kan vi behandle returen raskere og om du velger å sende produktet, kan vi tilby en bedre pris på returfrakten. Du kan også velge å benytte standardblankett for å utøve angrerett som Forbrukerombudet har utarbeidet. Se blankett her. Alternativt kan du velge å utøve din angrerett ved å medbringe produktet til ett av våre varehus og meddele på stedet at du vil benytte din angrerett. I så tilfelle skal du ikke fylle ut returskjema på Nettsiden. Merk imidlertid at det ikke er mulig å sende returen direkte vil varehuset.

Ved kjøp via Nettsiden har du rett til å fjerne emballasjen og undersøke produktet i den utstrekning som kreves for å bedømme om du er fornøyd med produktet. Om og i den grad produktet håndteres i større utstrekning enn det som er nødvendig for å fastslå dets egenskaper eller funksjon, har Jula rett til å gjøre fradrag for verdiforringelse i det refunderbare beløpet. Størrelsen på fradragsbeløpets tilsvarer produktets verdiforringelse sammenlignet med produktets opprinnelige verdi.

Visse produkter er unntatt fra angreretten. Ved bestilling av et produkt som angreretten ikke gjelder for, vil du motta tydelig informasjon om dette på Nettsiden. Produkter som unntas fra angreretten er f.eks. produkter som er fremstilt etter Kundens spesifikasjoner, eller som ellers har fått et tydelig personlig preg. Andre produkter som unntas fra angreretten er produkter hvis brutt forsegling eller emballasje medfører at retur ikke er forsvarlig på grunn av helse- eller hygienemessige årsaker, og forseglingen er brutt av forbrukeren, f.eks. undertøy og hygieneartikler.

Ved utøvelse av angreretten skal produktet sendes til Jula innen 14 dager regnet fra den dato melding om utøvelse av angreretten ble sendt til Jula. Produktet skal sendes til Jula Norge AS, Kunderetur [adresse]. Kunden har risikoen for produktet etter at Kunden har mottatt produktet. En Kunde som er næringsdrivende har også risikoen for produktet under returfrakten. Jula anbefaler derfor at produktet sendes som sporbar forsendelse i originalemballasjen, godt pakket i en ytre emballasje.

Jula vil snarest refundere beløpet inklusiv avgift for betalingsmåte og fraktkostnader. Om angreretten bare utøves for en del av en ordre blir avgift for betalingsmåte og fraktkostnader ikke refundert. Jula har rett til å gjøre fradrag for verdiforringelse fra det refunderbare beløpet i tråd med punkt 9.4 og gjøre fradrag ved kjøp av returfrakt i tråd med punk 9.6 ovenfor. Refusjon skjer senest innen 14 dager regnet fra den dato Jula mottok melding om utøvelse av angreretten. Jula har likevel rett til å avvente refusjon inntil Jula har mottatt produktet eller Kunden har godtgjort at produktet er returnert. Refusjon skjer via den betalingsmåte som Kunden valgte ved bestillingen, om ikke annet er uttrykkelig avtalt.

 

Åpent kjøp

Jula tilbyr åpent kjøp i 60 dager fra og med innkjøpstilfellet. For at en produkt skal kunne returneres via Åpent Kjøp, skal produktet returneres i ubrutt originalforpakning og være i samme skikk som ved innkjøpstilfellet. Kunden skal kunne oppvise et gyldig innkjøpsbevis i form av kvittering eller kvitteringskopi. 

For å returnere et produkt, kan kunden besøke valgfritt varehus i Norge. Er produktet kjøpt via e-handel, kan kunden også sende produktet til Jula som retur via www.jula.no. Når kunden angrer sitt kjøp, betaler kunden selv kostnaden for returfrakten. Velger kunden å kjøpe returfrakt i returskjemaet på Webplassen, skjer betalingen av returfrakten gjennom at tilbakebetalingsbeløpet minskes med kostnaden for returfrakten.

Kunden er ansvarlig for produktets skikk etter at kunden har tatt imot produktet, samt under returfrakten.

 

Garanti

Jula tilbyr som regel ett års garanti på samtlige produkt fra og med produktets opprinnelige kjøpsdato. For produkter med garanti utover ett år fremgår garantitiden av den respektive produktbeskrivelsen på Nettsiden eller av produktets emballasje. For visse produkter som f.eks. oppladbare batterier tilbys seks måneders garanti. For bil- og fritidsbatterier, av typen bly/syre, tilbys derimot ett års garanti.

For å påberope garantien må relevant kjøpsbevis, kvittering, følgeseddel etc. Vedlegges reklamasjonen. Garantien omfatter ikke kostnader for reparasjoner ved andre verksted, med mindre annet avtales på forhånd med Julas Kundeservice. Merk at særskilte garantivilkår kan gjelde for produkter fra andre leverandører og produsenter.

Garantien dekker feil som forårsakes av material- eller produksjonsfeil. En slik feil som oppstår i løpet av garantitiden skal anses å ha oppstått ved kjøpet. Slitasje, feil anvendelse og forbruksmateriell som f.eks. glødelamper, høvelstål og driller dekkes ikke av garantien. Med forbehold om dine rettigheter i henhold til loven, forbeholder Jula seg retten til å reparere eller erstatte produktet ved reklamasjon i garantitiden.

 

Reklamasjonsrett

Ved bestilling via Nettstedet har Kunden alltid to års reklamasjonsrett fra den dagen Kunden mottok produktet, eller fem år hvis produktet er ment å vare vesentlig lenger enn to år. En Kunde som ønsker å gjøre gjeldende feil ved produktet skal så snart som mulig etter at feilen er oppdaget kontakte Jula. For at reklamasjonen skal være gyldig må Kunden reklamere innen rimelig etter at Kunden oppdaget eller burde ha oppdaget feilen. Reklamasjoner som gjøres innen to måneder fra det tidspunkt feilen ble oppdaget, skal alltid anses for å være avgitt innen rimelig tid. 

Vi anbefaler at du undersøker produktene når du mottar disse og at du melder om eventuelle skader på emballasjen direkte til speditøren eller utleveringsstedet samt noterer dette i fraktbrevet.

Kunden kan reklamere på feil ved produktet ved å returnere produktet til Jula Norge AS, Kunderetur [adresse] eller ved å besøke ett av våre varehus. Dersom du reklamerer via post anbefaler vi at du fyller ut returskjemaet på Nettsiden. Om du returnerer direkte til ett av våre varehus behøver du ikke å fylle ut returskjema på Nettsiden. Merk at det ikke er mulig å sende returen direkte til varehuset.

Kunden har risikoen for produktet etter at Kunden har mottatt produktet. En Kunde som er næringsdrivende har også risikoen for produktet under returfrakten. Jula anbefaler derfor at produktet sendes som sporbar forsendelse i originalemballasjen, godt pakket i en ytre emballasje.

Vær oppmerksom på at Kunden bør begrense kostnadene i størst mulig grad. Jula løser ikke ut produkter som returneres mot postoppkrav eller etterkrav.

Når Jula har mottatt reklamasjonsproduktet og konstatert at reklamasjonen er gyldig, vil Jula kompensere Kunden i henhold til gjeldende lov. Det innebærer at feilen vil avhjelpes eller at Jula sender ut nytt produkt. Dersom det ikke er mulig eller dersom Jula ellers anser det kostnadsbesparende kan Jula i stedet refundere beløpet. Om Kunden har bekostet returfrakten vil også dette beløpet refunderes derom reklamasjonen godkjennes. Merk at Jula forbeholder seg retten til å avvise reklamasjonen dersom det viser seg at varen ikke er mangelfull etter gjeldende lov, og at eventuelle utlegg for returfrakten i så fall ikke refunderes. 

Dersom Jula skal refundere kjøpsbeløpet vil det skje uten unødig opphold etter at reklamasjonen er godkjent, dog senest innen 14 dager. Refusjonen skjer via den betalingsmåte som Kunden valgte ved bestillingen. Dersom Kunden har betalt for ordren med bankkort refunderes beløpet til samme konto. Dersom reklamasjonen skjer direkte ved ett av våre varehus kan vi som regel håndtere reklamasjonen direkte og utlevere en ny vare eller refundere kjøpsbeløpet om reklamasjonen er gyldig. For multimedieprodukter og andre mer komplekse produkter behøver vi normalt behov mer tid for å undersøke produktet.

Dersom reklamasjonen ikke er gyldig i henhold til gjeldende lov og derfor ikke godkjennes skal Kunden på Julas begjæring betale for undersøkelsen. Om Kunden velger å ikke ta tilbake varen eller om Kunden velger på egen regning å reparere produktet hos Jula, påløper ingen kostnad for undersøkelsen.

 

Returnere en vare

Du kan alltid besøke valgfritt Jula-varehus i Norge både for å levere tilbake på åpent kjøp og reklamere en vare

Varer kjøpt i et varehus må alltid returneres i et varehus. Er varen du skal returnere kjøpt via e-handel har du rett å sende den tilbake til oss. Tenk på at du alltid står for risken ved transport. Innkjøpsbevis samt utfylt returskjema må finnes med for at en retur skal kunne handteres av Jula.

Ved retur for åpent kjøp, står du som kunde for returfrakten. Du finner returadressen nedenfor sammen med returskjemaet. Returen skal sendes direkte til denne adressen og ikke til utleveringssted. Returer som sendes til utleveringssted, kommer ikke hentes ut og går i retur til avsenderen. Å returnere en vare i ett av våre varehus er helt kostnadsfritt og handteres direkte på plass.

Ved reklamasjon ber vi deg kontakte kundeservice så hjelper de deg med å ordne med transport in for undersøkning. Det går også å ta med varen og innkjøpsbeviset direkte til varehuset for å få hjelp på plass.

Her kan du laste ned og skrive ut ditt returskjema. Returadressen finnes på skjemaet.

Last ned ditt returskjema her

 

Kundeinformasjon og brukerkonto

Kunden bekrefter at de opplysninger Kunden oppgir ved bestilling er korrekte og fullstendig angitt og er ansvarlig for feilaktige opplysninger. Jula er behandlingsansvarlig for behandlingen av de personopplysninger som Kunden oppgir i forbindelse med bestilling. Informasjon om hvordan Jula behandler Kundens personopplysninger finnes i Julas personvernerklæring, se nettsiden.

Du som er registrert Kunde f.eks. via medlemskap i JulaClub eller JulaPro påtar deg å se til at ingen andre enn deg selv kan benytte dine innloggingsopplysninger. Du må ikke oppgi brukernavn og passord til uvedkommende og skal se til at informasjon om brukernavn og passord oppbevares på en slik måte at uvedkommende ikke kan få tilgang til informasjonen. Du skal omgående melde fra til Jula dersom du mistenker at uvedkommende har fått tilgang til Kundens passord.

Kunder som er næringsdrivende garanterer at vedkommende som har registrert kundekonto samt eventuelle andre brukere har rett til å fatte beslutninger og gjennomføre kjøp for Kundens regning på Nettstedet. Kunder som er næringsdrivende er ansvarlig for alle beslutninger som fattes av brukere ved innlogging på Kundens brukerkonto. Videre skal Kunder som er næringsdrivende se til at brukere leser og godkjenner Vilkårene og Julas personvernerklæring.

Dersom Jula mistenker at en brukerkonto eller innloggingsopplysninger misbrukes eller bruken ellers strider mot Vilkårene, har Jula rett til å sperre Kundens og /eller din brukerkonto. Jula har også rett til, uansett anledning, å tildele deg nye innloggingsopplysninger. Dersom bestilling gjøres i en annens persons navn uten vedkommendes samtykke vil hendelsen meldes til politiet.

 

Ved kjøp av varmepumpe

I henhold til F-gassforordningen (EU) 517/2014 som gjelder f.o.m. 2. januar 2015, skal installasjon av ikke-hermetisk lukket utstyr, dvs. utstyr som ikke er forseglet ved sveising, lodding eller en tilsvarende fast sammenføyning, og som inneholder fluorholdige klimagasser, utføres av sertifisert installatør, i henhold til artikkel 10 i forordning (EU) nr. 517/2014. (Sertifiserte installatører kan for eksempel søkes opp på www.varmepumpeinfo.no)

Julas ansvar som forhandler er å sikre at installasjonen utføres av en sertifisert kjøletekniker. Som kunde har du dermed to alternativer:

 

Installasjon via vår partner INSELO – vi hjelper deg med å bestille i varehuset
Vi hjelper deg med å bestille installasjonen fra vår partner INSELO når du henter varmepumpen i varehuset. Gå til varmepumpens produktside på jula.no – under fliken «Spesifikasjon» finner du INSELOs installasjonstilbud for varmepumpen.

 

Bruk egen installatør – ta med signert sertifikat ved henting
Hvis du vil bruke en egen installatør, må du fremvise et signert sertifikat komplett med sertifikatnummer fra kjøleteknikeren som skal installere. Du må ta med sertifikatet og vise det frem når du henter varmepumpen i varehuset. Mal for sertifikatet finner du her.

Hvis ikke installasjonen bestilles i forbindelse med utlevering, eller et signert sertifikat fra egen installatør leveres inn, kan ikke Jula levere ut varmepumpen.

 

Endringer i Vilkårene

Jula forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Vilkårene til enhver tid. Alle endringer av Vilkårene vil publiseres på Nettsiden. Endringer gjelder fra Kunden har akseptert Vilkårene (i sammenheng med et nytt kjøp, eller ved besøk på Nettsiden), alternativt innen 30 dager etter at Jula har informert Kunden om endringene. 

 

Lovvalg og tvist

Utover å kontakte Jula for å få hjelp i forbindelse med reklamasjoner, angrerett eller andre spørsmål som vedgår din bestilling, kan du som forbruker kontakte forbrukernes opplysningstjeneste Forbrukerrådet. Du som forbruker har også rett til å henvende deg til forbrukerombudet. Forbrukerombudet nås enten via hjemmesiden www.forbrukerombudet.no, eller adresse Sandakerveien 138, 0484 Oslo. Som forbruker kan du også klage via EUs onlineplatform for tvisteløsning, som du når via www.ec.europa.eu/consumers/odr/.  

Disse Vilkårene skal tolkes i henhold til norsk lov, og med unntak for hva som angis i punktet ovenfor, avgjøres av de ordinære domstoler. 

Vilkårene fastsettes av Jula  Jula Norge AS den 10.03.2017.