• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
622017

Kjøleglykol 774F

4 l
Art. nr: 622017

 • Konsentrert
 • Gir langvarig korrosjonsbeskyttelse

279 . -
223,20 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 69,75
Information Produktet leveres kun med leveringsmåten ”Hente i varehus”
 • Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • Betal enkelt med Vipps
Lagerstatus Online
På lager
Lagerstatus i varehus
Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 622017
  Garanti 12 måneder
  Volum 4 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Farlig ved svelging. Gir alvorlig øyeirritasjon. Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. VED SVELGING: Kontakt et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege ved ubehag. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp. Innehold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.
 • Produktinfo
  Konsentrert kjøleglykol som gir fullgod og langvarig korrosjonsbeskyttelse av de vanligste metallene i kjølesystemet. Skal brukes i nyere VAG-biler.