Alt for hjemmefiksere til proffe.
221026

Mose-/algevask

2,5 l
Art. nr: 221026

199,-
159,20 Exkl. mva
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Til rengjøring av murstein, stein og tre. Fjerner mose og alger.

Produktdata

Artikkelnummer 221026
Volum 2,5 l
Gir alvorlig øyeskade.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Innhold/beholder leveres til …