• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
000596

Maskinpoleringsmiddel

300 ml
Art. nr: 000596

 • Utviklet for maskinpolering
 • Fjerner riper og oksidering

59 90
47,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 199,67
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

Poleringsmiddel for poleringsmaskiner! Hamrons brukervennlige poleringsmiddel er spesielt utviklet for rengjøring og fjerning av riper og oksidering på lakk. Middelet tåler den høye temperaturen som oppstår ved maskinpolering med poleringshetter eller poleringssvamper (1000–1500 omdreininger per minutt). For normalt slitt lakk og mindre riper anbefales Hamroms middels harde poleringssvamp. Poleringsmiddelet påføres med et påføringssett til voks. Ved lettere oksidering kan middelet kombineres med en mykere poleringssvamp. For svært slitt lakk anbefales en lammeullshette. Etterpoler med en myk, vaflet svamp (800–1000 omdreininger per minutt). For ekstra glans og langvarig beskyttelse bør poleringen kombineres med voksing, for eksempel med hardvoksen Hamron Hard Wax.

Artikkelnummer 000596
Garanti 12 måneder
Volum 300 ml
Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 000596
  Garanti 12 måneder
  Volum 300 ml
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Irriterer huden. Gir alvorlig øyeirritasjon. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Unngå utslipp til miljøet. Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm. VED HUDKONTAKT: Vask med mye vann VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Søk legehjelp ved ubehag. Innehold/beholder leveres i samvar med lokale forskrifter.

  Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 247-500-7] og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on [EC-nr. 220-239-6]. Kan gi en allergisk reaksjon.
 • Produktinfo
  Poleringsmiddel for poleringsmaskiner! Hamrons brukervennlige poleringsmiddel er spesielt utviklet for rengjøring og fjerning av riper og oksidering på lakk. Middelet tåler den høye temperaturen som oppstår ved maskinpolering med poleringshetter eller poleringssvamper (1000–1500 omdreininger per minutt). For normalt slitt lakk og mindre riper anbefales Hamroms middels harde poleringssvamp. Poleringsmiddelet påføres med et påføringssett til voks. Ved lettere oksidering kan middelet kombineres med en mykere poleringssvamp. For svært slitt lakk anbefales en lammeullshette. Etterpoler med en myk, vaflet svamp (800–1000 omdreininger per minutt). For ekstra glans og langvarig beskyttelse bør poleringen kombineres med voksing, for eksempel med hardvoksen Hamron Hard Wax.