• Fri frakt til varehus
 • Åpent kjøp i 60 dager
 • 15.000 nøye utvalgte produkter
011641

Alge-/muggfjerner

1 l
Art. nr: 011641

 • Til bruk inne og ute
 • For alle typer overflater
 • Langtidsvirkende

99 90
79,92 ekskl. mva. Pris ekskl. frakt.
Pris per liter 99,90
Produktet kan kun kjøpes i våre varehus

Sjekk våre varehus

Se viktig informasjon

 • Spesifikasjon

  Artikkelnummer 011641
  Garanti 12 måneder
  Volum 1 l
 • Kundevurderinger
 • Viktig informasjon
  Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være etsende for metaller. Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

  Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker /verneklær/øyevern/ansiktsvern. VED SVELGING: Skyll munnen. IKKE framkall brekning. VED HUDKONTAKT (eller håret): Tilsølte klær må fjernes straks. Skyll [eller dusj] huden med vann. VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/en lege. Kast innholdet / beholderen i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og internasjonale forskrifter.
 • Produktinfo

  Alge-/muggfjerner for alle overflater!

  Denne allsidige alge- og muggfjerneren fra BIOkleen motvirker angrep av mugg og alger, uansett hvor det trengs! Perfekt for underlag som terrasser, heller, steinmurer, ulike tekstiler og mer.

  Til både innen- og utendørs bruk

  Du kan fint fjerne mugg både inne og ute med dette produktet.

  Fungerer på alle flater

  Uansett om det gjelder fasaden eller bakken, ubehandlet eller behandlet overflate – denne alge- og muggfjerneren gjør jobben!

  Langtidsvirkende

  Muggfjerneren etterlater en varig beskyttelse som motvirker nye angrep.